Într-o lume în continuă mișcare, timpul este un factor extrem de important. Cu toții încercăm să economisim timp iar acest lucru ne determină, în domeniul traducerilor, să îmbrățișăm ideea de a lucra în regim online. Această modalitate este extrem de benefică, atât pentru traducător, cât și, îndeosebi, pentru client.

Înainte, însă, de a discuta despre avantajele traducerilor în sau din limba italiană efectuate online, trebuie subliniat faptul că traducerile online nu reprezintă traduceri efectuate cu ajutorul unor instrumente de traducere automată precum Google Translate ( Departe de noi, totuși, de a sugera că Google Translate nu poate fi folosit, cu rezervele de rigoare, ca instrument de traducere, însă exclusiv pentru texte scurte, compuse din fraze simple, și în special pentru documente cu caracter personal ori de uz intern. Pentru traducerile destinate unei utilizări în domeniul profesional sau instituțional, clientul trebuie în mod obligatoriu să apeleze la un traducător profesionist de limba italiană). Conceptul de traducere online face referire îndeosebi la modalitatea de transmitere a documentului de tradus și de recepționare a traducerii.

În ceea ce îl privește pe client, simplul fapt de a avea acces la internet, îi permite să solicite și să primească traduceri, fără necesitatea deplasării, deoarece există numeroși traducători sau birouri de traduceri care oferă în prezent acest serviciu.

Pe de altă parte, traducătorul are în primul rând oportunitatea de a se adresa unui număr mai mare de clienți, indiferent de localizarea geografică a acestora. Oferind traduceri în regim online, traducătorul nu numai că reușește să câștige timp, dar are astfel posibilitatea de a reduce semnificativ costurile de realizare a traducerilor. Având nevoie, în esență, de doar două instrumente și anume calculatorul și imprimanta cu scanner, acesta elimină costurile implicate de menținerea unui sediu fizic (chirie, diverse utilități și servicii conexe) și poate oferi clienților săi reduceri substanțiale.

Iată care sunt avantajele traducerilor în sau din limba italiană efectuate online:

  • Anularea limitelor geografice

Orice client, indiferent de colțul din lume în care se află, poate comanda traduceri în mod rapid și ușor. Comenzile se pot face online, utilizând formularele special create de pe site-urile de traduceri sau prin transmiterea unui e-mail la care se atașează, în mod obligatoriu, documentul ce se dorește a fi tradus. Tot online clientul va putea efectua plata, existând în acest sens, o serie de instrumente de plată care elimină nevoia de deplasare la bancă sau la sediul traducătorului în vederea plății. La final clientul va primi traducerea prin email, iar dacă aceasta este traducere autorizată, va avea forma unui document scanat (cu semnăturile și ștampilele aferente) sau va purta semnătură electronică certificată.

  • Economie în termeni de timp

Fără nevoia de deplasare (pentru a lăsa documentul, pentru a plăti, pentru a ridica traducerea) clientul economisește enorm de mult timp pe care îl poate utiliza în alte moduri, mai profitabile pentru el.

  • Reducerea costurilor aferente traducerii

Traducătorii care lucrează în regim online reușesc să economisească destul de mult. În domeniul traducerilor, chiria plătită pentru sediul în care se desfășoară activitatea, afectează costul final al traducerilor pe care clientul îl achită. Fără acest cost, în mod normal, costul serviciilor de traducere ar trebui să scadă simțitor.

  • Nivel ridicat al calității

Într-o piață caracterizată prin competitivitate, traducătorii de limba italiană sunt nevoiți să ofere servicii de traducere din ce în ce mai calitative. Posibilitatea, pentru client, de a alege dintr-o multitudine de furnizori de servicii de traducere îi permite acestuia selectarea celor care sunt performanți.

  • Nivel ridicat de confidențialitate

Pe lângă acordurile de confidențialitate ce pot fi semnate, faptul că traducerile online nu implică un contact vizual, oferă clientului sentimentul de siguranță și respect pentru intimitatea sa.

Așteptăm clienții interesați de traduceri scrise în sau din limba italiană să ne contacteze pentru servicii în regim online:

  • Servicii de traducere limba italiană documente medicale
  • Servicii de traducere limba italiană documente tehnice
  • Servicii de traducere limba italiană documente juridice
  • Servicii de traducere limba italiană acte de studiu
  • Servicii de traducere limba italiană acte diverse

Documentele pot fi transmise prin e-mail la contact@traducator-italiana.ro sau se poate utiliza formularul de contact de pe site-ul www.traducator-italiana.ro.

Call Now Button