CUM DEVENIM TRADUCATORI SI INTERPRETI AUTORIZATI DE MINISTERUL JUSTITIEI?

Va prezint mai jos informatii extrase de pe site-ul Ministerului Justitiei cu privire la procedura autorizarii traducatorilor si interpretilor:

-Ministerul Justitiei autorizeaza, la cerere, dupa verificarea actelor depuse la dosarul de autorizare, traducatorii si interpretii folositi de urmatoarele institutii: Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti.

-PENTRU EFECTUAREA DE TRADUCERI PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ALTELE DECAT CELE ARATATE MAI SUS, NU ESTE NECESARA AUTORIZAREA CA TRADUCATOR SI INTERPRET DE CATRE MINISTERUL JUSTIŢIEI, FIIND SUFICIENT ATESTATUL DE TRADUCATOR ELIBERAT DE MINISTERUL CULTURII, ATESTAT CARE POATE FI ELIBERAT IN MAI MULTE DOMENII (EX. JURIDIC, ECONOMIC, TEHNIC ETC.).

Traducatorul si interpretul autorizat de Ministerul Justitiei este obligat sa raspunda la solicitarile organelor judiciare.

-Potrivit legii , autorizarea ca interpret si traducator care poate efectua traduceri pentru organele judiciare, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;
 2. b) poseda o diploma de licenta (ori echivalenta) din care rezulta specializarea in limba/ limbile straine pentru care solicita autorizarea ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba straina pentru care solicita autorizarea
  SAU
  poseda o diploma de bacalaureat (ori echivalenta) din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea
  SAU
  este atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice;
 3. c) este apt din punct de vedere medical;
 4. d) nu are antecedente penale.

ACTELE NECESARE PENTRU AUTORIZARE:

1.Cerere semnata si datata de catre solicitant:

Cererea se adreseaza ministrului justitiei si va avea urmatorul continut: numele si prenumele solicitantului, domiciliul complet, numarul de telefon, mentiunea ca este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, precum si limba/limbile pentru care solicita sa fie autorizat ca traducator si interpret. Solicitantul va bifa in formularul de cerere rubricile corespunzatoare actelor doveditoare anexate cererii sale.
(pe site-ul Ministerului Justitiei exista si un model de cerere)

 1. Unul dintre urmatoarele acte de studii:

    2.1. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta din care rezulta specializarea in limba/ limbile straine pentru care solicita autorizarea.
SAU
    2.2. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta care atesta absolvirea unui institut de invatamant superior in limba straina pentru care se solicita autorizarea.
SAU
    2.3. copia legalizata a diplomei de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba straină sau in limba minoritatilor nationale pentru care se solicita autorizarea.
SAU
    2.4. copia legalizata a atestatului de traducator eliberat de Ministerul Culturii .

 1. Certificat de cazier judiciar, in original .
 2. Actul de identitate, fotocopie .
 3. Certificatul de nastere, fotocopie.
 4. Certificatul de casatorie, fotocopie.
 5. Adeverinta medicala, in original, din care sa rezulte in mod expres ca solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru „activitatea de interpretare si traducere”.
 6. Chitanta, in original, reprezentand taxa judiciara de timbru .

Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 30 de zile calendaristice de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale de autorizare.

Call Now Button