EFECTUAREA SI LEGALIZAREA TRADUCERILOR AUTORIZATE

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 479, din data de 1 august 2013, a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Acesta a intrat in vigoare la data de 12.08.2013.

Pe langa proceduri si activitati specifice activitatii notariale, noul regulament modifica substantial cadrul legal in ceea ce priveste efectuarea si legalizarea traducerilor, legalizarea semnaturii interpretului si traducatorului autorizat.

Mai jos gasiti informatii extrase din Subsectiunea 5 – Efectuarea si legalizarea traducerilorLegalizarea semnaturii interpretului si traducatorului autorizat.

– inscrisul care se traduce se prezinta notarului public in una dintre urmatoarele forme:

  1. a) in original(originalul poate fi un inscris sub semnatura privata caruia i s-a dat, dupa caz, data certa, legalizare de semnatura ori certificare, sau poate fi un inscris autentic)
    b) in copie legalizata ori certificata de autoritatea competenta

Nu se poate legaliza semnatura interpretului si traducatorului autorizat daca inscrisul prezentat spre traducere, infatisat notarului public, este in copie simpla.

– interpretul si traducatorul autorizat are obligatia de a traduce complet, fara omisiuni, textul prezentat spre traducere si de a nu ii denatura continutul si sensul.

Prin text prezentat spre traducere se intelege fie o parte din textul inscrisului, fie textul inscrisului in intregime.

-la sfârsitul traducerii se va inscrie formula de certificare a traducerii care are urmatoarea forma:

Subsemnatul, …………… ………, interpret si traducator autorizat pentru limba/limbile straina/straine … ………………in temeiul autorizatiei nr. … …din data de ……………, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba …………….. in limba ………………, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.
Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de …. pagini, poarta titlul/denumirea de ……………., a fost emis de … ………….si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.
Traducerea inscrisului prezentat are un numar de …. pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului.
S-a incasat onorariul de … lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT …………….
(semnatura si stampila)

– copia inscrisului care se traduce se anexeaza traducerii, cu aplicarea stampilei si a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat pe marginile alaturate la imbinarea a doua file, astfel incât stampila de legatura sa fie aplicata pe toate filele inscrisului, care se numeroteaza, se capseaza, se cos sau se broseaza.

Desi nu rezulta in mod expres din lege, traducatorul si interpretul autorizat de Ministerul Justitiei este obligat sa arhiveze cererile clientilor cu privire la legalizarea traducerilor solicitate.

Iata mai jos un model de cerere:

CERERE

privind efectuarea unei traduceri scrise autorizate in vederea legalizarii

  1. _____ /___________________

Doamna Traducator,

Subsemnatul/ subsemnata …………………………………….., domiciliat (a) in …………………………, str. ………., nr. …….., bloc ……, scara ….., etaj …., apart. ….., sector/judet ………………., posesor al …………….. seria …………….. nr. …………………………….., eliberat la data de …………………………… de catre ………………………….., va rog sa efectuati traducerea scrisa autorizata din limba …………………. in limba ………………………… a inscrisului pe care il prezint in original/ in copie certificata, in intregime/ in extras, si care are un numar de ………….pagini, poarta titlul / denumirea de …………………………………………………………………………., a fost emis de …………………………………………
Imi exprim de asemenea consimtamantul cu privire la furnizarea si prelucrarea informatiilor cu caracter personal.

DATA                                                                                                    SEMNATURA
……………………………….                                                                         …………………………………….

Call Now Button