PREGĂTIREA UNUI INTERPRET DE LIMBA ITALIANĂ

Cunoașterea limbilor străine este importantă în prezent pentru toată lumea și devine cu atât mai importantă într-o lume din ce în ce mai globalizată în care schimburile comerciale internaționale au căpătat o amploare fără precedent. Astfel, datorită fenomenului de globalizare, interpreții sunt  din ce în ce mai solicitați pe piața muncii, iar un înalt nivel de cunoaștere a unei limbi străine reprezintă un atu din ce în ce mai important pe piața actuală.

Interpretul este profesionistul care traduce oral un discurs dintr-o limbă (limba sursă) în alta (limba țintă), cel mai adesea dintr-o limbă străină către limba sa maternă, fără a se limita la o traducere ad litteram, ci acordând atenție tuturor acelor elemente care permit menținerea echivalenței semantice între cele două discursuri supuse procesului de traducere orală.

A deveni  interpret este, prin urmare, un proces complex din punct de vedere profesional, care presupune o serie de abilități, de noțiuni lingvistice și de competențe, dar și o anumită determinare în exercitarea acestei profesii căci greutățile și provocările se vor face resimțite la tot pasul.

Cum poți deveni interpret?

Din punct de vedere al formării și al educației, o licență în acest sens este calea cea mai ușoară spre a deveni interpret. Dar cum pentru a deveni interpret este necesară o bază solidă de cunoștințe lingvistice, Facultatea de Limbi Străine este opțiunea cea mai la îndemână, fiind necesar ulterior un masterat precum cel pentru formarea interpreților de conferință.

Totuși, persoanele care nu au avut posibilitatea de a urma astfel de cursuri universitare și post-universitare, pot opta pentru diverse cursuri de specializare în țară sau în străinătate, fiind important să ne reamintim faptul că în această profesie experiența este aspectul fundamental și de neînlocuit.

Similar traducătorilor, și în cazul interpreților există mai multe categorii printre care enumerăm interpretul de conferință, interpretul autorizat de Ministerul Justiției folosit de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, dar și interpretul de consecutivă.

Interpretul de conferință este un profesionist în domeniul lingvistic care traduce în mod simultan discursuri orale dintr-o limbă într-alta în cadrul unei conferințe. Pentru a-și putea desfășura activitatea, interpretul de conferință are nevoie de cabină, de echipamente tehnice (caști, microfoane etc.), dar și de un alt coleg (se lucrează în echipă de 2 interpreți) cu care se alternează la intervale regulate (de regulă, cuprinse între 30 de minute și o oră).

Cu privire la modalitatea de a deveni interpret autorizat de Ministerul Justiției, în România există Legea nr. 76/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreților şi traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați şi de Ministerul Justiției, care prevede cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care aspiră la statutul de interpret autorizat. În acest sens, printre cerințe se numără și obligația susținerii unui examen în cadrul Ministerului Culturii pentru specialitatea științe juridice. 

După obținerea autorizației, interpretul autorizat are obligația de a fi luat în evidențele tribunalului pe raza căruia domiciliază, putând ulterior să se prezinte ca interpret pentru instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, notari și avocați. Totodată el va fi înscris într-o bază de date publică a interpreților autorizați (aceeași bază de date ca în cazul traducătorilor autorizați) din România de unde pot fi contactați de instituții ale statului sau de clienți direct.

Interpretul de consecutivă este un profesionist în domeniul lingvistic care traduce în mod consecutiv discursuri orale dintr-o limbă într-alta în cadrul unor evenimente precum seminare, prezentări, negocieri (tratative), discuții, interviuri etc.

În cazul în care sunteți în căutarea unui interpret de limba italiană, pentru o conferință, o traducere consecutivă sau autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană, puteți transmite solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail contact@traducator-italiana.ro.

 

Call Now Button