PREGĂTIREA UNUI TRADUCĂTOR DE LIMBA ITALIANĂ

Traducătorul este profesionistul care traduce în scris un text dintr-o limbă (limba sursă) în alta (limba țintă), cel mai adesea dintr-o limbă străină către limba sa maternă, fără a se limita la o traducere ad litteram, ci acordând atenție tuturor acelor elemente care permit menținerea echivalenței semantice între cele două texte supuse procesului de traducere.
Pe o piață globală și totodată în plin proces de globalizare în care schimburile comerciale depășesc rapid barierele naționale, cererea de servicii de traducere este în continuă creștere, determinând astfel o evoluție a perspectivelor profesionale pentru persoanele pasionate de limbile străine.
Totuși, în pofida cererii în creștere, profesioniștii din sfera traducerilor scrise se confruntă în prezent cu noi provocări oferite de evoluțiile tehnologice și tehnice care caracterizează era digitală (programe de traducere automată, inteligență artificială etc.), de o concurență acerbă venită nu numai din partea celorlalți competitori care furnizează servicii similare, ci și din partea răspândirii inexorabile a limbii engleze devenită în prezent un real instrument omnipotent de comunicare.
Așadar, pentru a putea înfrunta aceste provocări, traducătorii din prezent și din viitor vor fi nevoiți să se distingă prin competențe și abilități profesionale reale și printr-un grad ridicat de specializare.
Cum poți deveni traducător?
În domeniul traducerilor scrise există mai multe categorii de traducători și, în funcție de acestea, căile de urmat sunt diferite. În acest sens, figurile profesionale cel mai des întâlnite sunt traducătorul autorizat (de Ministerul Justiției), traducătorul specializat (în diverse domenii de specialitate precum tehnic, juridic, economic, medical etc.) și traducătorul literar (texte literare).
Totuși, făcând abstracție de tipologia de traducător, există anumite înclinații și abilități indispensabile tuturor celor care își doresc să devină traducători de succes.
Cu privire la modalitatea de a deveni traducător autorizat, în România există Legea nr. 76/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreților şi traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați şi de Ministerul Justiției, care prevede cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care aspiră la statutul de traducător autorizat. În acest sens, printre cerințe se numără și obligația susținerii unui examen în cadrul Ministerului Culturii pentru specialitatea științe juridice.
După obținerea autorizației, traducătorul autorizat are obligația de a fi luat în evidențele tribunalului pe raza căruia domiciliază, putând ulterior să efectueze traduceri autorizate, traduceri legalizate dar și interpretariat pentru instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, notari și avocați. Totodată el va fi înscris într-o bază de date publică a traducătorilor autorizați din România de unde pot fi contactați de instituții ale statului sau de clienți direct.
Pentru a deveni, în schimb, traducător specializat în diferite limbaje (tehnic, juridic, economic, medical etc.), procesul de formare este în mod cert îndelung și presupune extrem de multă muncă, cursuri de specializare și experiență în domeniul de specializare. În traducerile scrise, traducătorul specializat este o figură profesională din ce în ce mai căutată, care necesită o pregătire temeinică în limbile cu care lucrează, o cunoaștere aprofundată a domeniului în care se specializează și o stăpânire deplină a vocabularului specific sectorului.
Cea de-a treia categorie a traducătorului literar se referă la acel profesionist care lucrează îndeosebi cu edituri și care se ocupă de traducerea în scris a unor texte cu caracter literar și cultural. Pe lângă abilitățile lingvistice necesare oricărui tip de traducere, traducerea literară presupune iubire pentru literatură, pasiune pentru scris și citit, noțiuni culturale și literare.
În concluzie, în spatele oricărei traduceri se află un traducător care, indiferent de orientarea sa profesională, deține un bagaj enorm de cunoștințe și abilități lingvistice, dar și multă muncă și sacrificii.
În cazul în care sunteți în căutarea unui traducător de limba italiană, autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană, cu diverse specializări (limbaj tehnic, limbaj medical, limbaj juridic, limbaj economic), puteți transmite solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail contact@traducator-italiana.ro.

Call Now Button