Sursă imagine: online

TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE LIMBA ITALIANĂ LA TRIBUNAL

Creșterea mobilității în  cadrul Uniunii Europene, și îndeosebi între Italia și România implică o  creștere proporțională a relațiilor juridice dintre aceste două țări. Acest lucru, la rândul său, conduce la o diversitate de situații ce necesită  servicii de traducere și interpretare pentru instanța de judecată, atât pentru persoane fizice, cât și cele juridice.

În majoritatea  statelor membre ale Uniunii Europene există un sistem de selectare și de numire a  traducătorilor și interpreților autorizați să lucreze cu autoritățile statului respectiv, precum Poliția,  Parchetul sau diferite Tribunale.  În general, denumirea oficială pentru traducătorii sau  interpreții calificați să lucreze cu autoritățile sistemului judiciar variază de la o țară la alta. În România denumirea corectă este de „traducător autorizat” și „interpret autorizat” de Ministerul Justiției.

Termenul „autorizat” se referă la  faptul că acești profesioniști sunt autorizați să desfășoare această activitate de traducere și de interpretare pentru o anumită limbă de către  Ministerul Justiției din  România.  Această autorizație se bazează pe o diplomă, precum și pe promovarea unui examen organizat de stat în vederea verificării cunoștințelor lingvistice și juridice ale candidaților.  Prin urmare,  pentru a se putea prezenta la tribunal în vederea asistării lingvistice a unui cetățean străin, interpretul și  traducătorul trebuie să aibă studii universitare și să stăpânească diverse tehnici de traducere (scrisă și orală).

In România, pentru a prezenta un act la dosar, acesta trebuie să fie tradus în mod necesar de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției. Același lucru este valabil și pentru interpretare,  denumită și  traducere orală, în  sensul că, pentru audierea unui martor italian sau pentru interogarea unui cetățean italian, este necesară prezența unui interpret autorizat, indiferent  dacă este vorba despre o procedură civilă sau penală.

Traducătorii și    interpreții  autorizați dețin  o ștampilă oficială (creată pe baza  autorizației emise de  Ministerul Justiției) pe care o folosesc pentru a certifica conformitatea traducerilor lor cu original.

Ce face interpretul de limba italiană la tribunal?

Interpretul  autorizat pentru limba italiană face posibilă comunicarea în  sala de judecată  între judecător și partea implicată. Indiferent dacă este vorba despre o mărturie sau despre un interogatoriu, interpretul ajută subiecții implicați să înțeleagă procedura, traducând din limba română în  limba italiană  și invers.  Interpretul de limba italiană este obligat prin lege să  traducă cu  exactitate  fiecare cuvânt, ori de câte ori  judecătorul, procurorul de caz, martorii, avocații sau părțile vorbesc.

În instanță, calitatea serviciului de  interpretare este fundamentală, așadar interpretul trebuie să fie specializat și să respecte anumite cerințe esențiale, cum ar fi:

– cunoașterea avansată a  limbii și a culturii italiene, dar și cunoașterea perfectă a limbii materne (limba română);

– cunoașterea sistemelor judiciare și juridice românești și italiene;

– să posede noțiuni de drept procesual penal, drept procesual civil, drept internațional etc.;

– cunoașterea metodelor de interpretare ce pot fi implementate în sala de judecată (interpretare consecutivă și interpretare de tip chuchotage);

Cum găsiți un interpret de limba italiană pentru a vă asista la tribunal?

Pentru a găsi un interpret autorizat în România, puteți consulta baza de date națională a traducătorilor și interpreților.  Această  bază de date poate fi găsită pe  site-ul   Ministerului Justiției  (just.ro) și conține informații din 2002. Informațiile disponibile sunt  gratuite și se referă la: numele  interpretului  autorizat, limbile de lucru, numărul autorizației și numărul de telefon.

Un lucru important pe care un cetățean italian trebuie să-l știe este că, spre deosebire de  alte state unde se pot întâlni și interpreți interni (angajați ai tribunalului), în România există doar interpretul autorizat extern, adică un profesionist independent, autonom, care lucrează pentru clienți (printre care pot exista și autorități ale statului).

Dacă, în calitate de parte la proces sau în calitate de martor, aveți nevoie de un  interpret și traducător pentru limba română și limba italiană, pentru a merge în instanță (București sau împrejurimi), vă invit să-mi trimiteți un e-mail cu următoarele informații importante:

  • Data și durata preconizată

și

  • Adresa exactă a tribunalului

Veți primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Dacă preferați să sunați, vă stau la  dispoziție la numărul de telefon: 0726 949 523.

 

Call Now Button