UNDE SUPRALEGALIZAM TRADUCERILE LEGALIZATE NOTARIAL

Supralegalizarea este procedura prin care se atesta, pentru statele care nu au calitatea de parte a Conventiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoasterea reciproca a actelor, faptul ca actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului si identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.

CAMERA NOTARILOR PUBLICI – incepând cu 26 noiembrie 2010, supralegalizeaza actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – supralegalizeaza originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
 • actele de studii preuniversitare
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
 • adeverinte medicale
 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

MINISTERUL JUSTITIEI – supralegalizeaza următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti
 • actele originale emise de Registrul Comerţului

Sursa: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.3#panel-2

Call Now Button