Traducere acte societate

——————————

Despre traducerile dedicate firmelor

_____

Ce acte se pot traduce ?

În cazul în care reprezinți o societate, un ONG, un centru medical sau orice alt tip de instituție, poți apela cu încredere la serviciile de traducere pentru limba italiană. 

Cu o experiență de 12 ani, fiind autorizată de Ministerul Justiției pentru limba italiană, pot finaliza cu succes orice proiect ce necesită traducerea de documente aparținând unei persoane juridice, indiferent de forma de organizare a acesteia.

Îți prezint în cele ce urmează o listă, cu titlu strict orientativ, a documentelor pentru care poți solicita servicii de traducere în sau din limba italiană:

TRADUCERE LIMBA ITALIANĂ ACTE SOCIETATE

Traducere act constitutiv, traducere statut societate, traducere decizie de înființare societate, traducere certificat constatator emis de Registrul Comerțului, traducere certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, traducere certificat de înregistrare în ROI, traducere decizii AGA, declarații, procuri și mandate, traducere certificate de atestare fiscală, traducere bilanț contabil, traducere facturi, chitanțe, extrase de cont, traducere documente bancare, traducere regulamente interne, traducere corespondență comercială cu clienții și cu furnizorii societății, traducere contracte comerciale, traducere contracte de muncă, traducere acorduri de confidențialitate, traducere CV-uri angajați, traducere plan de afacere, traducere documentație pentru licitații etc.

TRADUCERE LIMBA ITALIANĂ ACTE NOTARIALE necesare societății

Traducere declarații, traducere specimen de semnătură, traducere contracte (contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere, contract de împrumut etc.), traducere procuri etc.

 

TRADUCERI JURIDICE LIMBA ITALIANĂ necesare societății

Traducere acte notariale, traducere contracte, traducere decizii și sentințe judecătorești, traducere citații, traducere declarații, plângeri penale, depoziții, traducere GDPR, traducere acorduri de confidențialitate, traducere proceduri de arbitraj, traduceri certificate de calitate și de garanție etc.

TRADUCERI FINANCIAR-BANCARE LIMBA ITALIANĂ necesare societății

Traducere bilanț contabil, traducere rapoarte financiare sau contabile, expertize contabile sau audit, traducere proiecte de finanțare, traducere plan de afacere, traducere facturi, chitanțe, scrisori bancare, extrase de cont, traducere analiză economică etc.

Traduceri autorizate limba italiană

_____

Ce sunt traducerile autorizate și când sunt necesare?

Traducerea autorizată reprezintă traducerea unui document de uz oficial realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției care în virtutea autorizației are dreptul de a semna și de a ștampila traduceri.

Aceste traduceri sunt necesare atunci când sunt prezentate unor instituții care solicită atestarea faptului că ele sunt rezultatul muncii unui traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Sunt traducător autorizat pentru limba italiană încă din anul 2010 și pot realiza traduceri autorizate în sau din limba italiană în baza autorizației 29392 emisă de Ministerul Justiției.

Dacă este necesar, traducerile autorizate se pot transforma în traduceri legalizate notarial, prin achitarea suplimentară a tarifului perceput pentru pregătirea documentului în vederea legalizării și a onorariului notarului public care efectuează legalizarea traducerii.

Cine sunt clienƫii mei ?

_____

Clienții persoane juridice care pot apela la servicii de traduceri

Societăți comerciale (S.R.L, S.A.)

Cabinete de avocatura

l

Birouri notariale

ONG-uri

Banci si institutii financiare

Persoane fizice autorizate

Intreprinderi familiale

Autoritati ale statului

o

Cabinete si centre medicale

Traduceri pentru societăƫi şi instituƫii ?

_____

Traduceri de documente pentru aproape toate domeniile de activitate

În cei 12 ani de activitate profesională, am realizat traduceri pentru numeroase companii în și din limba italiană pentru următoarele domenii de activitate:

Afaceri, Business
Finanțe, Bănci
Avocatură
Construcții, Arhitectură
Electronică, Inginerie
Medicină, Farmacie
Robotică
Asigurări
Turism
Energie, Gaz, Petrol

Telecomunicații, Informatică
Industria auto, moto
Alimentație
Cosmetică, Beauty
Industria textilă, Fashion
Agricultură, Viticultură
Servicii
Comerț
Formare, instruire
Metalurgie

Preƫul unei traduceri în sau din limba italiană

_____

Află cum se calculează costul unei traduceri pentru actele societății tale

Doresc să fiu  cât mai transparentă și mai echitabilă în relația cu clienții astfel încât aceștia să fie informați încă de la început cu privire la bugetul necesar unei traduceri din limba italiană. Procesul de stabilire a cotației implică parcurgerea următoarelor etape:

1.Evaluarea dificultății terminologice

După recepționarea prin e-mail de către traducătorul de limba italiană a documentelor de tradus, este necesară o primă evaluare în termeni de dificultate. Gradul de dificultate a textului de tradus reprezintă un factor important ce contribuie la stabilirea tarifului final per pagină. Astfel, traducătorul de limba italiană parcurge cu atenție documentul sau documentele, acordând atenție termenilor de specialitate utilizați.

2.Evaluarea volumului

Ca în cazul oricărei traduceri, și pentru traducerile de acte ale unei societăți, unitatea de măsură este pagina a 2.000 de caractere spații incluse. Pentru a putea calcula numărul de pagini, este necesar ca documentul să fie într-un format editabil precum Word. Daca documentul este în format Pdf, va trebui să fie supus unui proces de convertire  din Pdf în Word cu ajutorul unui program special (de exemplu ABBYY FineReader sau altele).

Metoda de calcul este simplă:

Intri în documentul pe care dorești să îl traduci în Word apoi Review apoi Word Count apoi Characters (with spaces). Numărul indicat la Characters (with spaces) trebuie împarțit la 2.000 pentru a obține, astfel, numărul de pagini.

3.Transmiterea ofertei financiare

În momentul în care traducătorul de limba italiană dispune de cei doi factori susmenționați, mai precis dificultatea textului de tradus și numărul de pagini, acesta poate transmite clientului oferta financiară.

Pentru clienții care nu au deja un istoric, confirmarea fermă a traducerii necesită achitarea unui avans cuprins între 50% și 100% din valoarea totală a comenzii.

Obține o cotație pentru proiectul tău

Call Now Button