Traduceri economice

——————————

Despre traducerea economică

_____

Traduceri economice și financiare pentru bănci, companii și persoane fizice

Traducerile economice și financiare se bazează pe utilizarea corectă și coerentă a terminologiei economice. Așadar, pe lângă cunoașterea aprofundată a celor două limbi de lucru, limba română și limba italiană, traducătorul trebuie să demonstreze anumite abilități lingvistice  pentru selectarea și utilizarea termenilor economici, financiari sau bancari, abilități ce pot fi dobândite doar în timp și doar exersând. Astfel, pentru a putea utiliza limbajul economic în mod corespunzător, experiența traducătorului este esențială.

Iată cu titlu orientativ tipul de documentele cu caracter economic, financiar sau bancar pentru care poți apela la serviciile mele de traducere pentru limba italiană:

N

Traducere limba italiană bilanțuri sau balanțe contabile

N

Traducere limba italiană facturi și chitanțe, extrase de cont, ordine de plată, scrisori bancare

N

Traducere limba italiană expertize contabile și de audit

N

Traducere limba italiană oferte de preț pentru diverse produse sau servicii

N

Traducere limba italiană rapoarte financiare, documente contabile

N

Traducere limba italiană declarații de venit

N

Traducere limba italiană plan de afaceri, proiect de finanțare

N

Traducere limba italiană legislație din domeniul economic, financiar și bancar

Domenii de specializare

_____

Traduceri de documente din aproape toate sectoarele economice

În cei 12 ani de activitate profesională, am realizat traduceri economice în și din limba italiană pentru următoarele sectoare:

R

Sectorul zootehnic

R

Sectorul energetic

R

Sectorul comercial

R

 Sectorul de pescuit

R

Sectorul de construcții

R

Turism

R

Sectorul educației

R

Sectorul minier

R

Sectorul de transport

R

Sectorul de sănătate

R

Sectorul administrației

R

Sectorul industrial

R

Sectorul comunicațiilor

R

Sectorul financiar

R

Sectorul zootehnic

R

Sectorul energetic

R

Sectorul comercial

R

Sectorul educației

R

 Sectorul de pescuit

R

Sectorul de construcții

R

Turism

R

Sectorul administrației

R

Sectorul minier

R

Sectorul de transport

R

Sectorul de sănătate

R

Sectorul industrial

R

Sectorul comunicațiilor

R

Sectorul financiar

Traducerea unui bilanț

_____

De ce este necesară traducerea unui bilanț contabil

Bilanțul contabil reprezintă un rezumat al situației financiare la un moment dat pentru o societate comercială. Acesta conține informații despre active și pasive. Rolul unei situații financiare este acela de a reda o situație clară cu privire la persoana juridică în chestiune. În funcție de rezultatele obținute în situația financiară și de indicatorii economici și financiari calculați în baza acesteia, o societate își poate gestiona în mod corespunzător resursele, poate face previziuni pentru evoluția bugetului și își poate orienta mai profitabil activitatea.

Traducerea bilanțului contabil se poate dovedi necesară în cazul în care firma dorește să își deschidă o filială sau o sucursală în străinătate, în situația în care dorește să solicite o finanțare străină sau în contextul în care decide să participe la licitații în alte state.

Cel mai probabil traducerea în sau din limba italiană a bilanțului va trebui sî îmbrace forma unei traduceri autorizate, adică realizate de un traducător autorizat de limba italiană.

Apelează cu încredere la serviciile mele de traducere a bilanțului contabil care include:

Traducere limba italiană bilanț propriu-zis

Traducere limba italiană cont de profit și pierdere

Traducere limba italiană anexă la bilanț

Traducere limba italiană raport de gestiune

Traducere domeniu economic

Traducere domeniu financiar

Traducere domeniu bancar

Traducere domeniu comercial

Prețul unei traduceri economice

_____

Află cum se calculează costul unei traduceri economice din limba italiană

Doresc să fiu  cât mai transparentă și mai echitabilă în relația cu clienții astfel încât aceștia să fie informați încă de la început cu privire la bugetul necesar unei traduceri din limba italiană. Procesul de stabilire a cotației implică parcurgerea următoarelor etape:

1.Evaluarea dificultății terminologice

După recepționarea prin e-mail de către traducătorul de limba italiană a documentului economic de tradus, este necesară o primă evaluare în termeni de dificultate. Gradul de dificultate a textului de tradus reprezintă un factor important ce contribuie la stabilirea tarifului final per pagină. Astfel, traducătorul de limba italiană parcurge cu atenție documentul, acordând atenție termenilor de specialitate utilizați.

2.Evaluarea volumului

Ca în cazul oricărei traduceri, și pentru traducerile economice unitatea de măsură este pagina a 2.000 de caractere spații incluse. Pentru a putea calcula numărul de pagini, este necesar ca documentul să fie într-un format editabil precum Word. Daca documentul este în format Pdf, va trebui să fie supus unui proces de convertire  din Pdf în Word cu ajutorul unui program special (de exemplu ABBYY FineReader sau altele)

Metoda de calcul este simplă:

Intri în documentul pe care dorești să îl traduci în Word apoi Review apoi Word Count apoi Characters (with spaces). Numărul indicat la Characters (with spaces) trebuie împarțit la 2.000 pentru a obține, astfel, numărul de pagini.

3.Transmiterea ofertei financiare

În momentul în care traducătorul de limba italiană dispune de cei doi factori susmenționați, mai precis dificultatea textului de tradus și numărul de pagini, acesta poate transmite clientului oferta financiară.

Pentru clienții care nu au deja un istoric, confirmarea fermă a traducerii economice necesită achitarea unui avans cuprins între 50% și 100% din valoarea totală a comenzii.

Obține o cotație pentru proiectul tău

Call Now Button