Traduceri juridice

——————————

Despre traducerea juridică

_____

Ce trebuie să știi despre traducerile juridice

Traducerile juridice sunt departe de a fi niște simple traduceri. Traducătorul care realizează traducerea în și din limba italiană a unui text cu caracter juridic trebuie să înțeleagă și să traducă acel text în baza background-ului acumulat în domeniul juridic. Traducătorul trebuie să dețină un bagaj de cunoștințe juridice și să îndeplinească trei cerințe esențiale: 1. să cunoască în mod perfect cele două limbi de lucru (limba română și limba italiană),  2. să posede competențe și cunoștințe în domeniul dreptului (civil și penal) și 3. să demonstreze calități de redactare.  Astfel, pentru a putea utiliza limbajul juridic în mod corespunzător, experiența traducătorului este esențială.

Traducerile juridice în și din limba italiană pot avea forma unei traduceri cu autorizare sau fără autorizare. În orice caz, autorizarea traducerilor este gratuită!

Iată cu titlu orientativ câteva documentele cu caracter juridic pentru care poți apela la serviciile mele de traducere pentru limba italiană:

N

Traducere limba italiană contracte (comerciale, între persoane fizice etc.)

N

Traducere limba italiană acte notariale (declarații, procuri, contracte)

N

Traducere limba italiană acte normative, documente legislative, legi, regulamente, directive

N

Traducere limba italiană acte emise de instanțe (decizii judecătorești, întâmpinări, citații, înștiințări, plângeri)

N

Traducere limba italiană acte diverse 

N

Traducere limba italiană acte tipizate (cazier, certificate, etc.)

Domenii de specializare

_____

Traduceri de documente din aproape toate ramurile de drept

În cei 12 ani de activitate profesională, am realizat traduceri juridice în și din limba italiană pentru următoarele ramuri de drept:

Drept penal

Drept financiar

Drept procesual civil

Dreptul proprietății intelectuale

Drept maritim

Drept procesual penal

Drept procesual penal

Drept bancar

Drept comercial

Drept internațional privat

Drept constituțional

Drept internațional public

Dreptul muncii

Dreptul comerțului internațional

Drept ecleziastic

Drept administrativ

Drept civil

Dreptul familiei

Drept comunitar

Drept canonic

Drept penal

Drept financiar

Drept procesual civil

Dreptul proprietății intelectuale

Drept maritim

Drept procesual penal

Drept procesual penal

Drept bancar

Drept comercial

Drept internațional privat

Drept constituțional

Drept internațional public

Dreptul muncii

Dreptul comerțului internațional

Drept ecleziastic

Drept administrativ

Drept civil

Dreptul familiei

Drept comunitar

Drept canonic

Traducerea autorizată în limba italiană

_____

Ce este traducerea autorizată

Ce este traducerea autorizată

Traducerea autorizată reprezintă traducerea unui document (poate fi un act emis de către o instituție a statului sau orice alt tip de document) care poartă pe fiecare pagină semnătură și stampila traducătorului autorizat care a realizat-o iar la final conține o încheiere de autorizare a traducerii conform prevederilor legale.

Pentru a realiza o traducere autorizată în sau din limba italiană, este necesar ca traducătorul să fie autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană.

Traducerile autorizate efectuate în România sunt valabile în Italia?

România, asemenea Italiei, este stat membru al Uniunii Europene. Așadar, deși procedurile de autorizare a unei traduceri sunt diferite, traducerile autorizate realizate în România sunt acceptate, fără probleme, de autoritățile italiene.  

Când este necesară traducerea autorizată

Toate documentele ce urmează a fi prezentate unei instituții din România sau din Italia necesită o traducere autorizată.

De asemenea traducerea autorizată poate fi solicitată de client și atunci când acesta dorește să aibă certitudinea că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul. Traducătorul autorizat răspunde pentru traducerea autorizată, inclusiv din punct de vedere legal, astfel clientul are o garanție în plus în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea legalizată în limba italiană

_____

Ce este traducerea legalizată notarial

Ce este traducerea legalizată notarial

Traducerea legalizată reprezintă traducerea unui document oficial care pe lângă autorizarea efectuată de traducător, este prezentată notarului public care legalizează semnătura traducătorului.

Pentru a obține o traducere legalizată în sau din limba italiană, traducătorul trebuie să fie autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană și traducerea trebuie prezentată fie de către traducător, fie de către client, în forma prevăzută de lege, unui notar public.

Când este necesară traducerea legalizată

Există o serie de situații și instituții care solicită traduceri legalizate. De aceea, înainte de a prezenta o traducere unei instituții, este indicat să te informezi cu privire la natura traducerii (autorizată sau legalizată?).

Traducerile legalizate efectuate în România sunt valabile în Italia?

România, asemenea Italiei, este stat membru al Uniunii Europene. Așadar, deși procedurile de legalizare a unei traduceri sunt diferite, traducerile legalizate realizate în România sunt acceptate, fără probleme, de autoritățile italiene.  

Prețul unei traduceri juridice

_____

Află cum se calculează costul unei traduceri juridice din limba italiană

Doresc să fiu  cât mai transparentă și mai echitabilă în relația cu clienții astfel încât aceștia să fie informați încă de la început cu privire la bugetul necesar unei traduceri din limba italiană. Procesul de stabilire a cotației implică parcurgerea următoarelor etape:

1.Evaluarea dificultății terminologice

După recepționarea prin e-mail de către traducătorul de limba italiană a documentului juridic de tradus, este necesară o primă evaluare în termeni de dificultate. Gradul de dificultate a textului de tradus reprezintă un factor important ce contribuie la stabilirea tarifului final per pagină. Astfel, traducătorul de limba italiană parcurge cu atenție documentul, acordând atenție termenilor de specialitate utilizați.

2.Evaluarea volumului

Ca în cazul oricărei traduceri, și pentru traducerile juridice unitatea de măsură este pagina a 2.000 de caractere spații incluse. Pentru a putea calcula numărul de pagini, este necesar ca documentul să fie într-un format editabil precum Word. Daca documentul este în format Pdf, va trebui să fie supus unui proces de convertire  din Pdf în Word cu ajutorul unui program special (de exemplu ABBYY FineReader sau altele).

Metoda de calcul este simplă:

Intri în documentul pe care dorești să îl traduci în Word apoi Review apoi Word Count apoi Characters (with spaces). Numărul indicat la Characters (with spaces) trebuie împarțit la 2.000 pentru a obține, astfel, numărul de pagini.

3.Transmiterea ofertei financiare

În momentul în care traducătorul de limba italiană dispune de cei doi factori susmenționați, mai precis dificultatea textului de tradus și numărul de pagini, acesta poate transmite clientului oferta financiară.

Pentru clienții care nu au deja un istoric, confirmarea fermă a traducerii juridice necesită achitarea unui avans cuprins între 50% și 100% din valoarea totală a comenzii.

Obține o cotație pentru proiectul tău

Call Now Button