Traduceri legalizate

——————————

Despre traducerea legalizată

_____

Ce este traducerea legalizată și cum se realizează?

Legalizarea traducerii reprezintă modalitatea prin care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat care a efectuat traducerea respectivă. Așadar, dacă avem de-a face cu un act în limba italiana, traducerea poate fi legalizată doar dacă a fost realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană și dacă au fost respectate condițiile prevăzute de Legea 36/1995 și art. 318-324 din Regulament.

Care este procedura de legalizare a traducerii ?

_____

Procedura de legalizare a unei traduceri implică două etape:

1.TRADUCEREA ACTULUI ÎN/DIN LIMBA ITALIANĂ

 

Traducerea actului este realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Traducătorul autorizat are obligația de a traduce complet, fără omisiuni, textul prezentat spre traducere și de a nu îi denatura conținutul și sensul. Prin text prezentat spre traducere se înțelege fie o parte din textul înscrisului, fie textul înscrisului în întregime. În cazul în care se solicită traducerea doar a unei părți din textul înscrisului se va putea face doar această traducere, nefiind necesară și traducerea textului înscrisului în întregime.

La sfârșitul traducerii se va înscrie formula de certificare a traducerii, prin care traducătorul autorizat va certifica exactitatea traducerii, faptul că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

2.LEGALIZAREA TRADUCERII

 

Traducerea se prezintă unui notar public, pregătită în mod corespunzător, în vederea legalizării semnăturii traducătorului.

Pe lângă traducere, notarului public i se prezintă și înscrisul care s-a tradus în una din următoarele forme:

a)în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;

b)în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține în arhivă originalul înscrisului.

Copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii, cu aplicarea ștampilei și a semnăturii interpretului și traducătorului autorizat pe marginile alăturate la îmbinarea a două file, astfel încât ștampila de legătură să fie aplicată pe toate filele înscrisului, care se numerotează, se capsează, se cos sau se broșează.

ATENȚIE! Nu se poate legaliza semnătura interpretului și traducătorului autorizat dacă înscrisul prezentat spre traducere, înfățișat notarului public, este în copie simplă.

Ce conține o traducere legalizată

_____

La finalul procesului de legalizare, traducerea legalizată va conține următoarele informații și elemente:

N

Copie anexată a înscrisului care se traduce

N

Încheierea de legalizare notarială a semnăturii traducătorului (semnată și ștampilată de notar)

N

 Semnătura și ștampila notarului public aplicate pe toate filele înscrisului, la îmbinarea între file

N

Încheierea de autorizare a traducătorului (semnată și ștampilată de traducător)

N

Semnătura și ștampila traducătorului autorizat aplicate pe toate filele înscrisului, la îmbinarea între file

N

Data legalizării

Servicii incluse în prețul unei traduceri legalizate

_____

În spatele unei traduceri legalizate se află o serie de activități

Consiliere gratuită;

Traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană;

]

Autorizarea traducerii (aplicarea ștampilei și semnătura traducătorului autorizat);

Pregătirea traducerii în mod corespunzător în vederea legalizării notariale;

Imprimarea traducerii pe hârtie în 3 exemplare (1 pentru arhiva notarului, 1 pentru client, 1 pentru arhiva traducătorului).

De ce să mă alegi ca traducator de limba italiană ?

_____

Beneficiile pentru tine în cazul unei colaborări

Beneficii indiferent de servicii

 

Experiență de 12 ani în domeniul traducerilor și interpretariatului.

Serviciile se caracterizează printr-un nivel calitativ superior.

Disponibilitate de luni – sâmbătă prin telefon și e-mail.

Disponibilitate 24/7 prin e-mail.

Prețuri competitive datorită regimului de lucru online și a faptului că nu există intermediere.

Reduceri considerabile în cazul proiectelor voluminoase.

Servicii prestate în regim de urgență (dacă există disponibilitate).

Plată rapidă online (internet banking) prin transfer bancar.

Beneficii pentru traduceri scrise limba italiană

 

Traducerile sunt efectuate de un traducător autorizat
pentru limba italiană.

Documentele pot fi transmise prin e-mail, whatsapp sau personal (cu programare).

Autorizarea traducerilor este gratuită.

Serviciul de scanare a traducerilor (expediate prin e-mail)
este gratuit.

Consultanță de specialitate gratuită.

 

 

Condiții de lucru

_____

Ce trebuie să știi despre serviciile de traducere legalizată notarial

TARIF:

 Minimul facturabil pentru traducere este de 50 lei.

Tariful notarului pentru legalizare este de aprox. 50 lei (tariful fluctuează în funcție de notar).

Transmiterea documentelor de tradus:

Nu accept și nu rețin acte în original.

Documentele îmi vor fi transmise prin e-mail sau prin whatsapp (scanate sau foto), sau personal (copie simplă/xerox).

Legalizarea la notar a traducerii

Pentru legalizarea la notar a traducerii, este important să fii în posesia înscrisului pe care dorești să îl traduci într-una din formele prevăzute de lege (în original sau în cope legalizată).

Legalizarea efectivă

Legalizarea efectivă se face la notar, și în absența traducătorului. Așadar, vei primi traducerea și o listă de notari la care te poți prezenta pentru legalizare.

Obține o cotație pentru proiectul tău

Call Now Button