Politica de confidentialitate

––––––––––

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Traducendo S.R.L., cu sediul  social în judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintesti, str. Principala, nr. 9, în vederea prestării serviciilor de traducere și interpretare, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Rolul prezentei Notificări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare.

Scopul în care datele personale sunt utilizate

S.C. Traducendo S.R.L. colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de traducere sau de interpretare;
 • identificarea dumneavoastră și menționarea datelor dumneavoastră în documentele contractuale (contract, factură, chitanță etc.);
 • informare privind serviciile oferite (transmiterea de oferte financiare);
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
 • comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • recuperarea creanțelor.

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. pentru fiecare din scopurile menționate mai sus are ca bază:

 • încheierea și executarea contractului de traduceri și interpretare;
 • o obligație legală;
 • consimțământul dumneavoastră în scris sau prin e-mail.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • furnizorii implicați in mod direct/indirect în procesul de prestare a serviciilor de traduceri și interpretare (ex. traducători angajați sau colaboratori, specialiști IT, notari, avocați etc.);
 • instituții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul traducerilor, daca legislația stipulează acest lucru.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus, dar nu mai mult de 7 zile de la data livrării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor etc.);
 • dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrării;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Traducendo S.R.L. pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line;
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
 • dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau în legătură cu utilizarea de către S.C. Traducendo S.R.L. a datelor personale, vă rugam sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon precum și scopul cererii.

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail – la adresa: contact@traducator-italiana.ro
 • printr-o cerere transmisa prin poștă la adresa: judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintesti, str. Principala, nr. 9;
 • telefonic – la numărul: 0726 949 523.

 

 

Call Now Button